EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

 

EMDR wordt toegepast bij kinderen en volwassenen die een nare, traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt en die blijvend last houden van de emotionele gevolgen hiervan. Deze psychische klachten kunnen bestaan uit
zich steeds opdringende herinneringen aan de gebeurtenis (herbelevingen, nachtmerries) en schrik- en vermijdingsreacties. Als men aan de situatie terugdenkt of in een situatie komt die eraan doet denken levert dit veel spanning en stress op.
Het kan een schokkende ervaring zijn waarvan je de gevolgen ondervindt zoals een ongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook ervaringen die je in je kindertijd en jeugd opliep zoals pesten, verwaarlozing, scheiding, het overlijden van een ouder. 

Herken je dit?
- Beelden van de schokkende gebeurtenis of het trauma komen steeds terug, bijvoorbeeld in dromen of herbelevingen.
- Je schrikt regelmatig van dingen die jou doen herinneren aan de gebeurtenis en/of het trauma.
- Je vermijdt situaties die jou herinneren.
- Je hebt angstklachten.
- Je hebt paniekklachten.
- Je bent zeer alert, waakzaam.
- Je bent snel geprikkeld.
- Schaamte en schuld overheersen.
- Je lijdt chronisch pijn door het trauma.
- Je slaapt slecht.
- Je hebt vage of onverklaarbare fysieke klachten.
- Misschien heb je depressie ontwikkeld door wat je niet hebt kunnen verwerken.

Wellicht is EMDR de juiste aanpak voor jou.

EMDR is kortdurend en leidt tot goede resultaten. Is sprake van een eenmalige heftige gebeurtenis dan is het mogelijk dat slechts één tot enkele sessies nodig zijn om de emotionele gevolgen van deze gebeurtenis te verminderen, te doven of weg te nemen. Na één of twee sessies zal ook duidelijk zijn of EMDR iets uitwerkt of niet.

Tijdens één of meerdere gesprekken wordt een beeld gevormd van het ontstaan, de aard en de gevolgen
van de psychische klachten na het trauma. Er wordt hierbij een inventarisatie gemaakt van de draagkracht en de last die jij ervaart. Uit deze gesprekken zal blijken of een behandeling nodig is en of EMDR een passende therapie is.

Aan de hand van een protocol wordt de gebeurtenis beschreven en wordt gevraagd naar wat je hierbij ziet, denkt en voelt. Na een duidelijk beeld te hebben van wat er zich bij je afspeelt wordt gefocust op het beeld wat meest heftig is, de pijn/spanning in je lijf en jouw gedachte hierbij. Terwijl je je hierop focust zal er een afleidende beweging worden uitgevoerd zoals jouw ogen die mijn hand volgen voor een korte periode.

Over het algemeen brengt de EMDR-procedure een stroom van gedachten en beelden en soms gevoelens en lichamelijke sensaties op gang.

De procedure van EMDR geeft een versnelde informatieverwerking van datgene wat vast zit.
Een cliënt ervoer in de loop van de sessie toenemende ontspanning naarmate er diverse malen bewogen werd met de ogen. Hij benoemde het als een "schijfopruiming" en "defragmentatie" en dit proces hield na de sessie nog geruime tijd aan. Het werd niet als hinderlijk maar juist positief ervaren.

EMDR leidt tot het uitdoven van de lading en pijn van de herinnering aan een trauma. Het wordt minder pijnlijk om aan de gebeurtenis of het trauma terug te denken.

Tijdens de sessie word je in de pauzes gevraagd welke gedachten naar boven komen en welke verandering je ervaart. Daarna volgt er weer een korte toepassing van de EMDR.
Na afloop kan je je moe en draaierig voelen. Dat is niet vreemd, het hoort erbij. Ik zal jou na de sessie vragen om de komende tijd bij te houden hoe het met je gaat. Over het algemeen zijn er geen bijwerkingen, misschien ervaar je wat hoofdpijn. Soms kunnen de effecten van EMDR nog even doorwerken, er kunnen dan nieuwe beelden en gevoelens naar boven komen. Dit houdt echter niet langer aan dan drie hooguit vijf dagen.

 

EMDR en geloof in God, kan dat wel?

Vanuit een kritische houding ben ik mij gaan verdiepen in EMDR en volgde een bijscholing hiertoe.

Waarom kritisch? Van verschillende kanten hoorde ik dat het te maken zou hebben met hypnose en bewustzijnsverandering. In die zin, zei men, zou het occult zijn oftewel "niet goed" en zelfs gevaarlijk.
Ik was mede kritisch naar aanleiding van verhalen van diverse cliënten die het advies voor EMDR kregen in verband met dissociatie en PTSS-klachten en elders behandeld werden. De resultaten maakten dat ik gereserveerd en voorzichtig bleef ten aanzien van deze vorm van hulpverlening.

Desalniettemin daagde dit mij uit om mijzelf te verdiepen in EMDR en mij een beeld te vormen van deze materie en techniek.Ik werd enthousiast door de wetenschappelijke onderbouwing. Bij EMDR blijf je je bewust van jezelf, je omgeving en van wat er plaatsvindt. Er worden geen suggesties opgedrongen. Ik heb vast kunnen stellen dat klachten verminderen en zelfs herstellen.

Inmiddels heb ik mij laten overtuigen van de werking van EMDR en wanneer het wel of niet gewenst is om dit toe te passen. Een verkennend gesprek zal duidelijkheid geven of jouw probleem hiervoor in aanmerking komt of dat een andere vorm van therapie gezocht moet worden.

Er zal, wanneer jij daar prijs op stelt binnen EMDR-sessies, bij Engedi aandacht gegeven worden aan jouw geloof in God. EMDR bij Engedi kan daarom juist een veilige en geruststellende gedachte zijn.

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat traumatische ervaringen en diverse heftige ervaringen, die langdurig of kort jouw leven beïnvloeden, verwerkt kunnen worden middels EMDR. Het is, na diverse malen toepassen hiervan, ook mijn ervaring in de praktijk; EMDR helpt!

Lees een ervaring met EMDR op de pagina persoonlijke verhalen (Peter):

 

Engedi bevindt zich op eiland Tholen op randje Zuid-Holland en Noord-Brabant en is goed bereikbaar.

Klik hier voor contact, informatie en kaart van de locatie.