Mattie

Gepubliceerd op 5 juli 2017 om 14:19

Afgelopen weekend mocht ik doorbrengen bij Engedi. Een weekend om bij te komen na een lange periode van ziek zijn met veel lijden wat zoveel vragen en emoties bij me opriep.


Wat ben ik verwend en wat een warm welkom! Heerlijk om op de veranda op de schommelbank te kunnen mijmeren terwijl je uitkijkt over de velden. Kussens erbij, dekentje gebracht, kopje koffie of thee … heerlijk! Hondje Noah heeft me veel gezelschap gehouden, ook daar heb ik intens van genoten.

Hoe waardevol bleek het te zijn om een weekend intensief door te praten over de dingen die me zo bezig hielden. Je kunt echt een stapje verder gaan dan bij losse gesprekken. Ik heb echt nieuwe inzichten gekregen. Bij Jolanda vond ik acceptatie, een luisterend oor, deskundig advies en vooral heel veel ruimte om aan te geven wat ik wel of niet zag zitten. Omdat ik nog moet herstellen van mijn ziekte ben ik snel heel moe en per keer mocht ik aangeven wat ik wel of niet zag zittend en op welk moment. Hoe bijzonder is dat!

Daarnaast had ik mijn eigen plekje om me terug te trekken: een knus zit- en slaapkamertje. Zo had ik genoeg tijd en mogelijkheid om datgene wat besproken was te overdenken en voor te bereiden op het volgende gesprek. Bovendien: voorzien van alle gemakken. Wat een luxe zeg!

Ik kijk vol dankbaarheid terug naar dit weekend. Wat een zegen.

Ik kom graag nog een keertje terug!

 

Mattie

---

Last weekend I got to spend at Engedi. A weekend to recover after a long period of being ill with a lot of suffering which raised so many questions and emotions in me.

How spoiled I am and what a warm welcome! Wonderful to be able to muse on the veranda on the swing bench while you look out over the fields. Pillows, blanket brought, cup of coffee or tea ... delicious! Dog Noah has kept me a lot of company, I also enjoyed that intensely.

How valuable it turned out to be to spend a weekend talking intensively about the things that kept me so busy. You can really go a step further than with individual conversations. I really gained new insights. In Jolanda I found acceptance, a listening ear, expert advice and above all a lot of space to indicate what I did or did not like. Because I still have to recover from my illness, I am very tired quickly and at a time I was allowed to indicate what I did or did not could handle and on what moment.

How special is that!

In addition, I had my own place to retreat: a cozy sitting and bedroom. This gave me enough time and opportunity to reflect on what had been discussed and to prepare for the next session. In addition: fully equipped. What a luxury!

I look back on this weekend with gratitude. What a blessing.

I'd love to come back again!

 

Mattie


 »