Amber

Gepubliceerd op 20 mei 2022 om 22:46

Begin dit jaar was onze puberdochter ten einde raad, wist niet meer normaal te functioneren. Ze was totaal de controle over haar zelf kwijt. En wij als ouders wisten ook niet meer hoe we onze dochter weer op de rails konden krijgen.

De reguliere GGZ zorg liet ons letterlijk in de steek.We zaten met het gezin voor ons gevoel in een zinkend schip.

Onze dochter had al drie jaar angst en paniekklachten en heeft daarbij behoorlijke trauma opgelopen door iemand die vorig jaar maanden lang haar vreselijke dingen heeft aangedaan.

Ze was daardoor enorm onrustig en zocht hele dagen afleiding om maar niets te voelen. We zagen ons meisje lijden en vechten tegen haar gevoel, wat deed dat pijn en wat waren wij machteloos.

Omdat de GGZ niets deed ben ik op zoek gegaan wat er nog meer mogelijk was om haar te helpen. Na een speurtocht op het internet ben ik bij Jolanda terecht gekomen. Mijn eerste gesprek met Jolanda was zo fijn, warm en oprecht. Ze hoorde mij aan en zei; Amber en jullie als ouders maar ook de andere kinderen hebben nu rust en orde nodig en ik ga jullie helpen.

Onze dochter is snel na de intake 2 x 2 dagen bij Engedi geweest. En wat zijn we dankbaar!

Onze dochter heeft de regie over haarzelf terug. Er is weer orde, rust, regelmaat, geluk en vrolijkheid in ons gezin.

2 x twee dagen bij Engedi betekenden: Amber uit de huidige situatie halen,  observaties, behandelingen, naar haar luisteren, haar te laten nadenken over hoe iets anders kan, samen met haar dingen ondernemen waarvan ze dacht dat ze het lichamelijk en geestelijk niet aan kon.

De evaluaties, adviezen, bevindingen en handvaten maar ook de betrokkenheid hebben onze dochter en ons als ouders weer volop vertrouwen gegeven! 

Onze dochter heeft geen last meer van onrust, paniek en angst. En heeft haar leven weer opgepakt. 

Zelf zei ze vandaag: "Bij Engedi had ik tijd en rust om na te denken wie ik ben en wat ik wil."

Ps ze heeft vandaag zonder angst en paniekaanvallen een examen gemaakt. Haar leerkrachten vinden het geweldig haar zo te zien.

(Foto is door Amber uitgezocht.)

----

At the beginning of this year, our adolescent daughter was desperate, no longer able to function normally. She had totally lost control of herself. And we as parents didn't know how to get our daughter back on track.

The regular mental health care literally let us down. We felt like we were in a sinking ship with the family.

Our daughter had been suffering from anxiety and panic for three years and has suffered considerable trauma from someone who did terrible things to her for months last year. As a result, she was extremely restless and looked for distractions all day long to not to feel anything. We saw our girl suffering and fighting against her feelings. How it hurted and how powerless we were.

 

Because the mental health care did nothing, I went looking for other options that could help Amber. After a search on the internet I ended up with Engedi. My first conversation with Jolanda was so nice, warm and sincere. She heard me and said; Amber and you as parents but also the other children now need peace and order and I am going to help you.


Our daughter visited Engedi for 2 x 2 days soon after the intake. And how grateful we are! Our daughter gained control of herself. There is order, peace, regularity, she is happy and there is also happiness in our family again.

2 x two days at Engedi meant: getting Amber out of the current situation, observations, treatments, listening to her, making her think about how something else can be done, doing things together with her that she thought she could not handle physically and mentally.

The evaluations, advice, findings and tools but also the involvement have given our daughter and us as parents plenty of confidence again! Our daughter no longer suffers from anxiety, panic and fear. And has picked up her life again. 

She said: "At Engedi I had time and peace to think about who I am and what I want."

 

Ps she took an exam today without anxiety and panic attacks. Her teachers love to see her like that.

(Photo was picked out by Amber.)


«   »