Wat is counselling?

Gepubliceerd op 1 juni 2019 om 10:43

Volgens Wikipedia:
Counseling (soms ook wel als counselling geschreven) is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

-het oplossen of hanteren van problemen
-het vinden van antwoorden op vragen
-het benutten van ongebruikte mogelijkheden
-het ontwikkelen van kennis en vaardigheden."

Een weetje:
De bijbel noemt Jezus: wonderbare raadsman (in het Engels "wonderful counselor").

 

Wat is counselling?

Counselling gaat dieper dan coachen en draait om vragen en problemen met een emotionele, psycho-sociale achtergrond.
Je zou ook kunnen zeggen: gesprekstherapie.

De vraag die ik vaak krijg: Is het dan geen psychologie? Het haakt in elkaar. Als counsellor maak je gebruik van psychologie die naar gedrag kijkt en de invloed van emoties en het denken daarop onderzoekt.

Gevoelens, gedachten, belevingen, somatiek en emoties spelen een rol en/of vormen blokkades in je leven. Hier kun je ook denken aan trauma's die je door middel van counselling kunt verwerken.

Als je belemmerd wordt in je functioneren binnen relaties of je werk is het waarschijnlijk dat je terugvalt op een vertrouwd handelen of een overtuiging die ooit nodig was om je leven te ordenen en het "te redden". Maar dit is niet de enige mogelijkheid en in latere situaties gaat een oplossing, die vroeger effectief was, wringen. Door counsellingssessies ontdek je welke innerlijke conflicten er bij je leven. Ook verkrijg je inzicht in oorzaken van je problemen en wat jouw onderliggende behoefte is.

Aanhoudende stress, burnout, emotionele problemen, werkgerelateerde problemen, communicatie en conflicten, rouw en verlies, traumatische gebeurtenissen en episodes, angst, klachten van (licht) depressieve aard, gevoel van niet gelukkig zijn, relatieproblemen, levensvragen, je wensen en ambities, balans werk/privé, zijn onderwerpen die je in kunt brengen bij counselling.

Een counsellingstraject kan uit drie sessies bestaan, maar ook uit vijfentwintig sessies. Dit hangt o.a. af van het probleem, de vraag, de omstandigheden.

Voorop staat dat de cliënt nut moet ervaren van een traject. Is dat nut niet zichtbaar, dan moet dit bespreekbaar worden gemaakt door de cliënt of de counsellor. Die kan dan adviseren om door te gaan met een traject of deze te besluiten. Te allen tijde heeft de cliënt de regie over zijn/haar traject. Hij/zij is degene die een traject aangaat en ook stopt.

De rol van de counsellor is door actief te luisteren te helpen reflecteren op gevoelens. Door de gesprekken kom je tot inzichten en emoties die eerst verborgen bleven. Van groot belang is empathie, het zich kunnen inleven in de gedachten en gevoelens van de ander, de belangrijkste sociale vaardigheid.

Uitgangspunt:
-jij als cliënt bent zelf expert met voldoende gezonde capaciteiten om zelf jouw problemen op te lossen. In het proces die je binnen counselling aangaat diep je die expert weer op.
-de mens wordt aanvaard mét zijn problemen, dat alleen al werkt helend uit.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.