Giften en sponsoring 

Geld is voor met name cliënten die survivor zijn van (satanisch) ritueel misbruik een moeilijk iets. Zij zijn beschadigd, ook lichamelijk, zodat zij niet kunnen werken. Dat betekent dat ze heel weinig hebben. Daarnaast heeft geld de betekenis "verkocht zonder voorbehoud". Onder meer is dit de reden om beroep op jou als lezer te doen. Om samen te dragen en mensen zo niet alleen hulp te kunnen geven maar ook te laten weten dat zij er niet alleen voor staan.
Om verschillende redenen ben ik niet verbonden aan een beroepsvereniging waardoor helaas declaratie via zorgverzekeraars niet mogelijk is. In een enkel geval biedt WMO uitkomst met een budget.

Een aantal zorgvragers heeft dringend hulp nodig en vindt bij Engedi de plek waar zij niet belabeld worden en kennis en ervaring aanwezig is voor hun problematiek. Daarnaast overleg en werk ik geregeld samen met collega's zoals Carla Hamoen / FragileWing die met deze problematiek bekend zijn. Er is een mogelijkheid om via ANBI te geven, hiervoor graag contact met mij opnemen.
Denk er eens over na om bij jouw kerkelijke gemeente/wakkere-kerk/huisgroep/bedrijf/ voor te leggen of zij willen bijdragen in gerechtigheid, een aspect van Gods koninkrijk. Wat voor een bedrijf een klein bedrag is, is voor onze cliënten een kans om voor langere tijd in therapie te zijn en hulp te kunnen krijgen. Daarnaast zijn er ontelbare onbetaalde uren die wij buiten gesprekken om maken om onze cliënten te steunen. Met een paar grotere giften zouden we voorlopig uit de brand zijn. 

Engedi vindt het belangrijk dat in zoveel mogelijk gevallen hulp wordt geboden. U kunt helpen dit te realiseren door éénmalig of periodiek een gift over te maken. Aan de cliënt zal een bijdrage naar draagkracht worden gevraagd en de resterende kosten vul ik aan vanuit de giften.

Misschien zie je de berichten langs komen van de Nederlandse Zorgautoriteit die verplicht dat psychiaters en psychologen melden welke klachten hun cliënten hebben, wat dit tot gevolgen heeft voor hun gedrag, functioneren zowel lichamelijk als cognitief etc.
http://www.nu.nl/gezondheid/6213427/toezichthouder-verzamelt-informatie-over-ggz-clienten-zonder-dat-zij-dat-weten.html. Als ik dit zelf al niet zou willen als zorgvrager, hoeveel te meer geldt dit voor de doelgroep waar mijn hart ligt, bij mensen die het onvoorstelbare hebben meegemaakt in extreem geweld, misbruik, satanisme en slavernij. Juist zij voelen zich niet veilig door alle controle van de overheid en instanties. Behalve de Zorgautoriteit zullen de zorgverzekeraars toegang krijgen tot deze informatie. 

 

 

 

Via onderstaande button geeft u zelf aan in de omschrijving voor welk doel u geeft: 

- Algemeen 

- Survivors SRA 

Uw gift wordt alleen voor het aangegeven doel gebruikt.

 

 

Wilt u liever op andere manier aangeven wat u wilt bijdragen? Of heeft u een vraag?
Mail naar info@engedi.nl