Visie

De zelfstandig vrijgevestigde praktijk Engedi werkt onafhankelijk van grote GGZ-instellingen en zorgverzekeraars. Soms wordt samengewerkt met verwijzers, hulpverleners, psychologen en huisarts. 

Engedi is door haar onafhankelijke positie een veilige plek om je hulpvraag te stellen en hiermee te werken. Hier ben je geen patiënt maar iemand met mogelijkheden. Zowel gesprekken als arrangementen in de vorm van kort verblijf in combinatie met gesprekssessies zijn mogelijk.

Ook wanneer je wacht op een behandeling bij de GGZ maar de wachtlijst is nog lang kan het een idee zijn begeleiding en ondersteuning bij mij aan te gaan. Hierdoor word je ondersteunt in de periode dat je wacht. Wie weet maak je door de aanpak bij Engedi dusdanig progressie en ontvang je inzichten waarmee je verder kunt zonder dat behandeling of vervolgtraject bij de GGZ noodzakelijk is. Je zult de eerste niet zijn.

 

Wat is Engedi niet: Engedi is niet gebonden aan een kerk. 

Wat is Engedi dan wel? Ook al ben ik niet gebonden aan een kerk, toch leef ik vanuit mijn relatie met God die ik mag kennen vanuit de Bijbel. Dit betekent niet dat jij dus ook moet geloven om bij Engedi hulp te vragen. Het onderwerp komt alleen naar voren wanneer jij dit wilt, verder niet. Het maakt dus niet uit of je atheïst, agnost, humanist bent. Bij Engedi ben je in de eerste plaats MENS.

Een waardevol mens.

Een welkom mens.

Gewoon.. zoals jij bent.