Visie

De zelfstandig vrijgevestigde praktijk Engedi werkt onafhankelijk van grote GGZ-instellingen en zorgverzekeraars. U kunt hierdoor rekenen op geen of korte wachtlijsten, een persoonlijke benadering met maximale privacy en minimale bureaucratie. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behoudens uw uitdrukkelijke, schriftelijke instemming. Soms wordt samengewerkt met verwijzers, hulpverleners, psychologen en huisarts. 

Engedi is door haar onafhankelijke positie een veilige plek om je hulpvraag te stellen en hiermee te werken. Hier ben je geen patiënt maar iemand met mogelijkheden. Zowel gesprekken als arrangementen in de vorm van kort verblijf in combinatie met gesprekssessies zijn mogelijk.

Gezien het beperkte vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars waardoor therapie veelal voor eigen rekening komt werkt Engedi onafhankelijk en bovendien met scherpe tarieven om zo toegankelijk mogelijk te zijn en te blijven. Engedi maakt waar nodig gebruik van intervisie en supervisie, leest zich in en volgt bijscholing. Engedi heeft zich geregistreerd bij Solo Partners in verband met de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg).

Doorgaans geldt, ook wanneer een zorgprofessional geregistreerd is bij een beroepsorganisatie, dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching, begeleiding en bijvoorbeeld relatietherapie vallen buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar. Bijkomend voordeel is dat er geen eisen worden gesteld aan de vorm en duur van de begeleiding. Zowel Engedi als u zijn vrij om de inhoud en de gesprekken te bepalen.

U zou kunnen informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO/PGB. Soms zijn er mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever.

Wat is Engedi niet: Engedi is niet gebonden aan een kerk. 

Wat is Engedi dan wel? Ook al ben ik niet gebonden aan een kerk, toch leef ik vanuit mijn relatie met God die ik mede ken vanuit de Bijbel. Dit betekent niet dat jij dus ook moet geloven om bij Engedi hulp te vragen. Het onderwerp komt alleen naar voren wanneer jij dit wilt, verder niet. Het maakt dus niet uit of je atheïst, agnost, humanist bent of wat voor andere geloofsovertuiging je aanhangt. Bij Engedi ben je in de eerste plaats MENS.

Een waardevol mens.

Een welkom mens.

Gewoon.. zoals jij bent.

 

 

Verleden/Heden.

De twee bomen houden je. Leer en durf te rusten terwijl je je tussen seizoenen in je leven bevindt. Dit is het moment van bezinning, van overzicht verkrijgen, de regie hervinden.

Adem opnieuw in.. en weer uit.

(Painting: NakedPastor)