Kosten en verdere informatie 

Voor 2019 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

 

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven in verband met het veranderde belastingstelsel gewijzigd met bijtelling van 3%.

Afspraken kunnen zowel overdag als in de avond (m.u.v. vrijdagavond) worden gepland. 

Individueel                      :  € 65,00 per uur

Relatiegesprek               :  € 80,00 per uur..

EMDR sessie á 1,5 uur   : € 65,00 per uur.

Email:  Bij behandeling van uw mail krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord, meestal binnen 24 uur. Tarief € 12,50 per email waarin één hulpvraag tegelijk wordt behandeld en uitgediept.

Face to face online: Dit gebeurt via een beveiligde beeldbel-lijn op een van te voren gepland tijdstip, max. 1 uur.           € 15,00 per kwartier.

Telefonisch consult       :  € 15,00 per kwartier.

Weekendarrangement  : € 395,00. Een volledig verzorgd verblijf inclusief vier gespreksuren. Dit is laag geprijsd om het betaalbaar te houden voor mensen die geen vergoedingsmogelijkheid hebben. Word je vergoed via WMO dan gelden de tarieven die WMO stelt voor 24-uursverblijf, de gesprekken worden apart daarvan berekend.

Langer verblijf is bespreekbaar, zie bij Kortdurend verblijf. Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier of bel/app via 0655872719.

Er zijn wellicht mogelijkheden om vergoeding dan wel financiële ondersteuning te verkrijgen. Het PGB is hierin een mogelijkheid (zie www.pgb.nl/) of de diaconie van uw kerkelijke gemeente. De bijzondere bijstand sociale dienst is eveneens een optie.

Informeer bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO/PGB. Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever.

Vergoeding Werkgever
Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten voor coaching of counselling te vergoeden. Ze zijn er immers bij gebaat dat hun werknemers fit, vitaal en gezond zijn. Dit is goed voor de ontwikkeling van medewerkers en werkt preventief tegen ziekteverzuim. Ook scheelt het in de duur van het ziekteverzuim als iemand met overspannenheid of burn-out klachten tijdig behandeling krijgt. Goed functionerende medewerkers presteren beter, zijn meer gemotiveerd en zijn minder vaak ziek. De werksfeer, stressbestendigheid en de onderlinge werkrelaties verbeteren na coachingstrajecten. 

 

Doorgaans geldt, ook wanneer een zorgprofessional geregistreerd is bij een beroepsorganisatie, dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching, begeleiding en bijvoorbeeld relatietherapie vallen buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar.

Engedi heeft zich geregistreerd voor de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) bij SoloPartners.

Per 1 januari 2020 wordt het tarief opnieuw overwogen en eventueel herzien. 

Voor niets gaat de zon op. Engedi is geschoold, voldoet aan de wettelijke eisen door de aansluiting bij Solopartners, volgt supervisie, is aangesloten bij NOBCO. Deze kosten moet Engedi doorberekenen om te kunnen voortbestaan. Engedi is een particulier initiatief wat inhoudt dat er geen overheidssubsidie, andere subsidie of tegemoetkoming in kosten wordt ontvangen. Uit eigen middelen is het huis aangepast met een gespreksruimte en gastenverblijven. 

Over alle inkomsten wordt uiteraard belasting afgedragen. Daarnaast ondersteunt Engedi goede doelen zoals Compassion en een lokaal maatschappelijk initiatief om haar steentje bij te dragen aan de samenleving. Wil je gratis hulp dan zijn er pastorale teams binnen kerken, crisistelefoons en wellicht luisterende oren in je persoonlijke netwerk. Voor een professionele benadering is Engedi beschikbaar. 

Engedi bevindt zich op eiland Tholen op randje Zuid-Holland en Noord-Brabant en is goed bereikbaar.

Klik hier voor contact, informatie en kaart van de locatie.