Kosten en verdere informatie 

 

Afspraken kunnen zowel overdag als in de avond worden gepland.

Voor 2020 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

Individueel                      : €    67,50 per uur

Relatiegesprek               : €   42,50 p.p. per uur

EMDR-sessie á 1,5 uur  : €   67,50 per uur

Face to face online        : €   67,50 per uur          Via een beveiligde beeldbel-lijn op een van te voren gepland tijdstip, max. 1 uur.

Email                                : €   12,50 per email  Eén thema/onderwerp per mail.

- Afzeggen van afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren om te voorkomen dat deze in rekening worden gebracht. 

- Evaluaties en een eindgesprek maken deel uit van een traject.

- Voor cliënten die willen mailen of beeldbellen geldt: betaling vooraf via tikkie.

Weekendarrangement: volledig verzorgd verblijf inclusief vier gesprekken ad € 450,00. Dit is scherp geprijsd om het betaalbaar te houden voor hen die geen vergoedingsmogelijkheid hebben. 

Langer verblijf is bespreekbaar, zie bij Kortdurend verblijf. Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier of bel via 0655872719.  

 

Heb je behoefte vrijblijvend en kosteloos te bellen over algemene vragen over jouw mogelijkheden voor hulpverlening? Bel tijdens het telefonisch spreekuur. In alle andere gevallen kun je gebruik maken van de andere opties.

Vergoeding zorgverzekeraars

Zoals je waarschijnlijk weet is het niet vanzelfsprekend dat cliënten alle gemaakte behandelkosten vergoed krijgen. Hiervoor moeten er afspraken zijn gemaakt tussen de zorgverzekeraar en de praktijk. Neem contact op met je zorgverzekeraar of controleer je polis.

 

 

Aftrek zorgkosten berekenen

Bij de jaarlijkse belastingaangifte kan gekeken worden of kosten afgetrokken kunnen worden als zorgkosten. U kunt van de belastingdienst namelijk een teruggave vragen wanneer u het drempelbedrag overschrijdt met uw zorgkosten.

 

Rekenvoorbeeld met bedragen 2019:

Stel uw inkomen bedraagt € 35.000,00

U heeft voor € 1.500,00 aan zorgkosten.

 

Uw drempel is 1.65% van € 35.000,00 = € 577,50

Eigen risico zorgverzekeraar € 385,00

Totaal: € 962,50

 

Aftrekpost:

€ 1.500,-- min € 962,50 = € 537,50

Van dit bedrag ontvangt u 38.10% terug, dus € 204,79.

 

Samengevat: wanneer het drempelbedrag bereikt is, ontvangt u over het meerdere 38.10% terug.

Tarieven van Engedi bedragen dan, na belastingvoordeel;

- uurtarief € 41,78 (tarief 2020 is € 67,50)

- weekendarrangement € 278,55 (tarief 2020 is € 450,00)

 

Er zijn wellicht mogelijkheden om vergoeding dan wel financiële vergoeding te verkrijgen via de diaconie van uw kerkelijke gemeente. Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever.

 

Vergoeding werkgever:

Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten voor coaching of counselling te vergoeden. Zij zijn er immers bij gebaat dat hun werknemers vitaal en gezond zijn. Dit is goed voor de ontwikkeling van medewerkers en werkt preventief tegen ziekteverzuim. Ook scheelt het in de duur van het ziekteverzuim wanneer iemand met overspannenheid of burn-outklachten tijdig behandeling krijgt. Goed functionerende werknemers presteren beter, zijn meer gemotiveerd en minder vaak ziek. De werksfeer, stressbestendigheid en de onderlinge werkrelaties verbeteren na coachingstrajecten.

 

Engedi is geschoold, voldoet aan de wettelijke eisen door de aansluiting bij Solopartners voor de Wkkgz, volgt supervisie, is aangesloten bij NOBCO. Deze kosten moet Engedi doorberekenen om te kunnen voortbestaan. Engedi is een particulier initiatief wat inhoudt dat er geen overheidssubsidie, andere subsidies of tegemoetkoming in de kosten wordt ontvangen. Uit eigen middelen is het huis aangepast met een gespreksruimte en gastenkamers. Over alle inkomsten wordt uiteraard belasting afgedragen. Daarnaast ondersteunt Engedi goede doelen zoals Compassion en een lokaal initiatief om haar steentje bij te dragen aan de samenleving.

Engedi bevindt zich op eiland Tholen op randje Zuid-Holland en Noord-Brabant en is goed bereikbaar.

Klik hier voor contact, informatie en kaart van de locatie.