Kosten en verdere informatie 

 

Afspraken kunnen zowel overdag als in de avond worden gepland.

Voor 2020 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

Individueel                    : €    67,50 per uur

Relatiegesprek              : €   42,50 p.p. per uur

EMDR-sessie á 1,5 uur  : €   67,50 per uur

Email                                : €   12,50 per email, één hulpvraag tegelijk. Antwoord meestal binnen 24 uur.

Face to face online via een beveiligde beeldbel-lijn op een van te voren gepland tijdstip, max. 1 uur. 

Weekendarrangement  : volledig verzorgd verblijf inclusief vier gesprekken. Dit is scherp geprijsd om het betaalbaar mogelijk te houden voor hen die geen vergoedingsmogelijkheid hebben. 

Langer verblijf is bespreekbaar, zie bij Kortdurend verblijf. Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier of bel/app via 0655872719.

Doorgaans geldt, ook wanneer een zorgprofessional geregistreerd is bij een beroepsorganisatie, dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching, begeleiding en relatietherapie vallen buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar. Neem contact met hen op en vraag naar de mogelijkheden.

! Bij de jaarlijkse belastingaangifte kun je kijken of je de kosten af kunt trekken als bijzondere ziektekosten.

Er zijn wellicht mogelijkheden om vergoeding dan wel financiële vergoeding te verkrijgen via de diaconie van uw kerkelijke gemeente. Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever.

 

Vergoeding werkgever:

Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten voor coaching of counselling te vergoeden. Zij zijn er immers bij gebaat dat hun werknemers vitaal en gezond zijn. Dit is goed voor de ontwikkeling van medewerkers en werkt preventief tegen ziekteverzuim. Ook scheelt het in de duur van het ziekteverzuim wanneer iemand met overspannenheid of burn-outklachten tijdig behandeling krijgt. Goed functionerende werknemers presteren beter, zijn meer gemotiveerd en minder vaak ziek. De werksfeer, stressbestendigheid en de onderlinge werkrelaties verbeteren na coachingstrajecten.

 

Voor niets gaat de zon op. Engedi is geschoold, voldoet aan de wettelijke eisen door de aansluiting bij Solopartners voor de Wkkgz, volgt supervisie, is aangesloten bij NOBCO. Deze kosten moet Engedi doorberekenen om te kunnen voortbestaan. Engedi is een particulier initiatief wat inhoudt dat er geen overheidssubsidie, andere subsidies of tegemoetkoming in de kosten wordt ontvangen. Uit eigen middelen is het huis aangepast met een gespreksruimte en gastenkamers. Over alle inkomsten wordt uiteraard belasting afgedragen. Daarnaast ondersteunt Engedi goede doelen zoals Compassion en een lokaal initiatief om haar steentje bij te dragen aan de samenleving.

 

Engedi bevindt zich op eiland Tholen op randje Zuid-Holland en Noord-Brabant en is goed bereikbaar.

Klik hier voor contact, informatie en kaart van de locatie.