Kosten en verdere informatie 

Afspraken kunnen zowel overdag als in de avond worden gepland. 

Met ingang van 1 januari 2023 worden de volgende tarieven gehanteerd.

Individueel                      : €     82,50 per uur 

Relatiegesprek               : €   100,00 per uur 

EMDR-sessie á 1,5 uur  : €    82,50 per uur 

Face to face online        : €    82,50 per uur          Via een beveiligde beeldbel-lijn op een van te voren gepland tijdstip, max. 1 uur.

 

Andullatietherapie        : €   16,50 per behandeling (15 - 30 minuten)

Email                                : €   16,50 per email  Eén thema/onderwerp per mail.  Indien de beantwoording meer dan 10 minuten vergt geldt het uurtarief naar rato of afspraak ingepland. 

Voor het maken van verslag zijn de kosten gerelateerd aan de tijd die hierin benodigd is.

Kilometervergoeding volgens richtlijn ANWB 0,73 ct/km.

- Afzeggen van afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren om te voorkomen dat deze in rekening worden gebracht. 

- Evaluaties en een eindgesprek maken deel uit van een traject.

 

Supervisie 

Voor de behandelaar, geestelijk verzorger, pastoraal werker, kerkleider die

- overleg zoekt en supervisie in het begeleiden en omgaan met casuïstiek.

- handvatten zoekt om SRA en DIS te herkennen en hierop te anticiperen

bied Engedi de mogelijkheid voor supervisie tegen het standaard gesprekstarief van   €     82,50 per uur. 

 

 

Weekendarrangement: Een volledig verzorgd verblijf inclusief vier gesprekken ad € 572,00. Dit is scherp geprijsd om het betaalbaar te houden voor hen die geen vergoedingsmogelijkheid hebben. Tijdens uw verblijf (van dag van aankomst 16:00 u t/m derde dag 14:00 uur) wordt gezorgd voor 2 x ontbijt, 2 x lunch en 2 x avondeten en is onbeperkt  koffie, thee en frisdrank inbegrepen. Op uw kamer vind u een koelkastje en u heeft de mogelijkheid koffie en thee te zetten.

Tijdens de koudere maanden wordt energietarief per etmaal gerekend nl € 7,50.
Voor verblijf dient u een kopie in te zenden van uw aansprakelijkheidsverzekering. 

-------

Gedurende een arrangement bij Engedi staat u centraal. Hierdoor kunt u (blijvend) veel resultaat behalen. Mede hierdoor zien wij een aantal cliënten op regelmatige basis bij ons terugkomen. 

Reacties van cliënten variëren van verrijkend tot doorbraak, puzzel kunnen leggen, helend, bevrijdend, verdiepend, inzichten opgedaan, veranderend, ontspannend. 

Langer verblijf is bespreekbaar, zie bij Kortdurend verblijf. Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier of bel via 0655872719.  

 

Heeft u behoefte vrijblijvend en kosteloos te bellen over algemene vragen over uw mogelijkheden voor hulpverlening? Bel tijdens het telefonisch spreekuur op maandagochtend 9:30 - 10:30 uur of dinsdagavond 20:00 - 21:00 uur.

 

 

Aftrek zorgkosten berekenen

Bij de jaarlijkse belastingaangifte kan gekeken worden of kosten afgetrokken kunnen worden als zorgkosten. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u van de belastingdienst namelijk een teruggave vragen wanneer u het drempelbedrag overschrijdt met uw zorgkosten.

 

Rekenvoorbeeld met bedragen 2021:

Stel uw inkomen bedraagt € 35.000,00

U heeft voor € 1.500,00 aan zorgkosten.

 

Uw drempel is 1.65% van € 35.000,00 = € 577,50

Eigen risico zorgverzekeraar € 385,00

Totaal: € 962,50

 

Aftrekpost:

€ 1.500,-- min € 962,50 = € 537,50

Van dit bedrag ontvangt u 37.10% terug, dus € 199,41.

 

Samengevat: wanneer het drempelbedrag bereikt is, ontvangt u over het meerdere 37.10% terug.

Tarieven van Engedi bedragen dan, na belastingvoordeel;

- uurtarief € 47,17 (tarief vanaf augustus 2021 is € 75,00)

- weekendarrangement € 327,08 (tarief vanaf augustus 2021 is € 520,00) 

 

Er zijn wellicht mogelijkheden om vergoeding dan wel financiële vergoeding te verkrijgen via de diaconie van uw kerkelijke gemeente. Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever.

 

Vergoeding werkgever:

Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten voor coaching of counselling te vergoeden. Zij zijn er immers bij gebaat dat hun werknemers vitaal en gezond zijn. Dit is goed voor de ontwikkeling van medewerkers en werkt preventief tegen ziekteverzuim. Ook scheelt het in de duur van het ziekteverzuim wanneer iemand met overspannenheid of burn-outklachten tijdig behandeling krijgt. Goed functionerende werknemers presteren beter, zijn meer gemotiveerd en minder vaak ziek. De werksfeer, stressbestendigheid en de onderlinge werkrelaties verbeteren na coachingstrajecten.

 

Engedi is geschoold, voldoet aan de wettelijke eisen door de aansluiting bij Solopartners voor de Wkkgz. Engedi is een particulier initiatief wat inhoudt dat er geen overheidssubsidie, andere subsidies of tegemoetkoming in de kosten wordt ontvangen. Uit eigen middelen is het huis aangepast met een gespreksruimte en gastenkamers. Over alle inkomsten wordt uiteraard belasting afgedragen. Daarnaast ondersteunt Engedi goede doelen zoals Compassion en een lokaal initiatief om haar steentje bij te dragen aan de samenleving.

Engedi bevindt zich op eiland Tholen op randje Zuid-Holland en Noord-Brabant en is goed bereikbaar.

Klik hier voor contact, informatie en kaart van de locatie.