Kosten en verdere informatie 

 

 

Voor 2019 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

 

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven in verband met het veranderde belastingstelsel gewijzigd met bijtelling van 3%

Afspraken kunnen zowel overdag als in de avond worden gepland.

 

Individueel                    : €    65,00 per uur

Relatiegesprek              : €    40,00 p.p. per uur

EMDR-sessie á 1,5 uur  : €    65,00 per uur

Email                             : €    12,50 per email, 1 hulpvraag tegelijk wordt behandeld en uitgediept. Antwoord                                                                                zsm, meestal binnen 24 uur.

Face to face online via een beveiligde beeldbel-lijn op een van te voren gepland tijdstip, max. 1 uur. Telefonisch consult      : €   65,00 per uur.

Weekendarrangement  : € 395,00, volledig verzorgd verblijf inclusief vier gesprekken. Dit is laag geprijsd om het betaalbaar mogelijk te houden voor hen die geen vergoedingsmogelijkheid hebben. Word je vergoed via WMO dan gelden de tarieven die WMO hanteert voor etmaalvergoeding, de gesprekken worden apart daarvan berekend. (WMO etmaalvergoeding bijvoorbeeld € 208,00, echter is dit gemeente gebonden. Informeer bij de gemeente naar de vergoedingen WMO/PGB)

Langer verblijf is bespreekbaar, zie bij Kortdurend verblijf. Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier of bel/app via 0655872719.

Er zijn wellicht mogelijkheden om vergoeding dan wel financiële vergoeding te verkrijgen via de diaconie van uw kerkelijke gemeente. Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever.

 

Vergoeding werkgever:

Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten voor coaching of counselling te vergoeden. Zij zijn er immers bij gebaat dat hun werknemers vitaal en gezond zijn. Dit is goed voor de ontwikkeling van medewerkers en werkt preventief tegen ziekteverzuim. Ook scheelt het in de duur van het ziekteverzuim wanneer iemand met overspannenheid of burn-outklachten tijdig behandeling krijgt. Goed functionerende werknemers presteren beter, zijn meer gemotiveerd en minder vaak ziek. De werksfeer, stressbestendigheid en de onderlinge werkrelaties verbeteren na coachingstrajecten.

Doorgaans geldt, ook wanneer een zorgprofessional geregistreerd is bij een beroepsorganisatie, dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching, begeleiding en relatietherapie vallen buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar. 

Per 1 januari 2020 wordt het tarief opnieuw overwogen en eventueel herzien.

 

 

Voor niets gaat de zon op. Engedi is geschoold, voldoet aan de wettelijke eisen door de aansluiting bij Solopartners voor de Wkkgz, volgt supervisie, is aangesloten bij NOBCO. Deze kosten moet Engedi doorberekenen om te kunnen voortbestaan. Engedi is een particulier initiatief wat inhoudt dat er geen overheidssubsidie, andere subsidies of tegemoetkoming in de kosten wordt ontvangen. Uit eigen middelen is het huis aangepast met een gespreksruimte en gastenkamers. Over alle inkomsten wordt uiteraard belasting afgedragen. Daarnaast ondersteunt Engedi goede doelen zoals Compassion en een lokaal initiatief om haar steentje bij te dragen aan de samenleving.

Voor gratis hulp zijn er pastorale teams binnen de kerken, crisistelefoons en wellicht luisterende oren in je omgeving.

 

 

 

 

 

Engedi bevindt zich op eiland Tholen op randje Zuid-Holland en Noord-Brabant en is goed bereikbaar.

Klik hier voor contact, informatie en kaart van de locatie.