Januari 2024

Soms zijn onadresseerbare emoties en tranen onderwerp in een gesprek.

Baby's kunnen impliciete herinneringen aan trauma in hun zenuwstelsel vasthouden, vanaf de baarmoeder, bij de geboorte en in de eerste jaren van hun leven. Ja, het kan gevolgen voor hen hebben, en ja, ze hebben kaderende trauma zorg daarin nodig.

Tranen waar (nog) geen woorden zijn. Neem tranen, nog niet herleidbaar emotionele pijn en verdriet serieus.

-----

Babies can hold implicit memories of trauma in their nervous system from the womb, at birth, and in the earliest years of their life. Yes it can impact them, and yes they need trauma-informed care.

Tears where there are (yet) no words. Take tears, untraceable emotional pain and sadness seriously.

 

 

 

 

Februari 2023

Wat langskomt in de praktijk is de vraag wat vergeven is.

- De weg van vergeven begint met
onrecht benoemen.
- De dader(s) verantwoordelijk stellen.
- Niet langer wegpoetsen.
- De sfeer niet langer 'redden'.. ten koste van jou (familiesysteem, taboes doorbreken, het zwijgen voorbij).

 

Vergeven sluit strafvervolging niet uit.
Vergeven sluit gerechtigheid in.
Vergeven doe je allereerst voor jezelf.

Vergeven is niet zoet, niet goedkoop, geen bleekmiddel..

Vergeven is een weg met alle gedachten en gevoelens die er zijn.

Je hoeft het niet alleen te doen, zoek hulp, ondersteuning en erkenning.

 

 

"Het voelt als een veilige haven waar ik even aan mag leggen en dan weer door kan varen."