Linda

In eerste instantie kwam ik bij Engedi terecht tijdens mijn herstel van een periode waarin ik narcistisch ben misbruikt.

Mijn overlevingsstrategie was om mijn situatie te over-intellectualiseren, maar daardoor voelde ik niks meer. Jolanda hielp me inzien dat dit patroon voortkwam uit mijn kindertijd. Een tijd waarin ik leerde dat liefde niet onvoorwaardelijk was, en dat ik het moest verdienen door me te schikken naar wat anderen van mij wilden of verwachtten. Een tijd waarin me werd aangeleerd dat je sterker lijkt voor de buitenwereld als je emotioneel afstandelijk bent, en doet alsof alles prima gaat. Tijdens de EMDR sessie hebben we ons dan ook gericht op het opheffen van die emotionele blokkades. Alles wat los- of omhoog kwam hebben we in de sessies daarna tijdens hele fijne gesprekken samen kunnen bekijken, waardoor ik de connectie tussen hoofd en hart weer vond. Ik voelde me heel snel veilig en op mijn gemak bij Jolanda. We hebben slechts vijf sessies gehad maar het is voor mij een wereld van verschil. Ik heb eindelijk kunnen loslaten, mezelf beter leren kennen en ik durf weer vooruit te kijken - een ontzettend waardevolle ervaring!-

----

Initially, I ended up at Engedi during my recovery from a period in which I was narcissistically abused.

My survival strategy was to over-intellectualize my situation, with the result that I lost connection with my emotions. Jolanda helped me see that this pattern originated from my childhood. A time when I learned that love was not unconditional, and that I had to earn it by conforming to what others wanted or expected of me. A time when I was taught that you seem stronger to the outside world when you are emotionally distant, and pretend that everything is fine. During the EMDR session we focused on removing those emotional blockages. Everything that came loose or up we were able to look at together during very nice conversations in the sessions afterwards, so that I found the connection between head and heart again.

I quickly felt safe and at ease with Jolanda. We've only had five sessions but it's a world of difference for me. I have finally been able to let go, get to know myself better and I dare to look forward again - a very valuable experience!