Omgeving en ASS


Voor de mens met autisme (of aanverwante stoornissen) is meestal voldoende deskundigheid en behandelmethodieken aanwezig. De beleving van de naaste omgeving wordt niet zelden niet herkend, onderschat of zelfs gebagatelliseerd. Bij geboden zorg en aandacht in de bestaande zorgpakketten staat de cliënt met diagnose ASS (DSMV) centraal. De geboden zorg en begeleiding is hierbij cliëntgerelateerd dus ligt de focus veelal niet op de context waarin ASS heerst. Men geeft er wel aandacht aan maar steeds weer leidend naar de situatie vanuit de cliënt met ASS.

Vanuit deze visie wordt van de naaste omgeving verwacht dat deze zich aanpast aan de behoefte en hulpvragen van de cliënt. Dit impliceert voor de omgeving dat deze nog meer dient te voegen in de bestaande structuur en gewoonten om deze voor de cliënt zoveel mogelijk te bewerkstelligen. Logisch gevolg is dat hierdoor de eigen authenticiteit van de naaste omgeving strak gekaderd wordt, met als mogelijk resultaat uitputting, verlies van gevoel van eigen ik en spontaniteit. Wat de omgeving als "normaal" ervaart zoals spontaniteit, vrijheid wordt gekaderd en ingeperkt op dusdanige wijze dat je met recht kunt afvragen: "... en ik dan?"

Herken jij hierbij dat jij het je nauwelijks toestaat dit te denken? Het systeem waar je in terecht bent gekomen eist dat jij je langzaam maar zeker aanpast.

Engedi biedt jou een plek om je te hervinden en hoe jij jouzelf kan blijven naast het systeem. Hierdoor treedt veelal een aanzienlijke verbetering in het herkennen en erkennen van jouw eigen grenzen en wat jóuw verantwoordelijkheid is of juist niet.

Uitgangspunt is dat ik er ben voor partners, gezinsleden, collega's en werkgevers. Omdat eigen signalen vaak worden weggewuifd of bestempeld als overdreven of aan de juistheid wordt getwijfeld. Immers, iemand met autisme kan zeer stellig zijn beleving of gelijk consequent beargumenteren. Zorg en aandacht voor jou als partner en andere naaste verwanten kunnen worden ondergesneeuwd, gewend als je bent om je aan te passen en de rust te bewaren door patronen te beschermen.

Wat blijft er over voor jou, voor je uniciteit? Ben je die onderweg ongemerkt verloren? Wil je daarin verandering maar weet je niet hoe?

Wanneer de diagnose ASS gesteld is door een arts is Engedi de plek om de juiste vorm van ondersteuning aan de partner/omgeving te bieden.
In het bijzonder de meerdaagse arrangementen (verblijf en gesprekken toegespitst op jouw specifieke situatie en vragen) bieden hiertoe een unieke mogelijkheid om even volledig afstand te nemen en tot jezelf te komen. Van daaruit kun je nieuwe inzichten vormen en ontdekken wat jóuw gedachten en behoeften, verlangens en emoties jou vertellen en worden andere keuzemogelijkheden voor situaties zichtbaar. Mijn ervaring én observatie is dat het belangrijk is een plek te hebben waar je hardop kunt denken en er mag zijn.

Uit terugkoppeling van cliënten is gebleken dat meerdaagse arrangementen effectief en blijvend resultaat geven, zelfs doorslaggevend uitwerken.
Een meerdaags arrangement, met tijd, rust en ontspanning speciaal voor jou, stelt jou in staat een gefundeerde basis te leggen om jouw proces eens op de voorgrond te brengen.
Nu sta jij eens centraal!

Gun jij dit aan jezelf? Dan wil ik graag, samen met jou, op weg