Update jouw oordeel

Het leven vormt en verandert ons. Als het goed is leren wij voortdurend van wat wij meemaken.

Jouw familielid, jouw vriend, kennis, collega en natuurlijk jijzelf is vandaag al niet meer hoe hij of zij vorig jaar in het leven stond. Je kunt blijven bij jouw eerder gevormde indruk van de ander, je kunt ook meebewegen, met de soms vloeiende en soms grillige lijnen van het leven. Zo blijven relaties behouden, verrijken en verdiepen zich.

Ken je dat? Je hebt een beeld, een oordeel over de ander. Dat oordeel kun jij maar moeilijk laten varen.
Soms ontwikkel je na een eerste indruk een oordeel dat post vat in jou, soms door eerdere ervaringen met deze persoon.
Wanneer je nadenkt over hem/haar worden deze oordelen gevoed en ze groeien, ze worden sterker.

Met dit beeld in jouw hoofd is alles wat je meemaakt met hem of haar een bekrachtiging van jouw beeld en oordeel. Een nieuwe kans of andere positieve ervaringen worden zelfs uitgesloten. Hoe ver van de realiteit kun je raken als je rigide blijft vast- en volhouden aan wat jóuw perceptie is. Wat is veranderd in de ander zie je niet, hoe de ander werkelijk is in plaats van jouw indruk en oordeel bestaat niet.
Stel je voor hoe krom het contact kan zijn en de communicatie beïnvloedt wordt door jouw oordeel en gedachten. De ander wordt niet werkelijk gezien en krijgt geen werkelijke kans. Je luistert met oren die horen wat jij denkt en vindt vanuit het beeld dat jij hebt van de ander. Dat klinkt als niet eerlijk. Toch?

Er groeit onbegrip over en weer en er komt ruis in het contact omdat je communiceert vanuit jouw gevormde beeld en oordeel. Je beweegt niet mee met de ontwikkeling die de ander in zijn of haar leven doormaakt. Na een ingrijpende gebeurtenis zoals een echtscheiding kan blijken dat de ene partner altijd in de schaduw van de andere partner stond waardoor je ten eerste deze persoon nooit hebt kunnen zien zoals hij of zij in werkelijkheid is. Ten tweede, door een scheiding veranderen mensen en bouwen hun leven opnieuw op op een nieuwe wijze. Een zware ziekte drukt een stempel op iemands leven. De innerlijke beleving ondervindt een proces en je ervaart hoe betrekkelijk het leven, de tijd, relaties en gezondheid zijn. Het leven polijst mensen. Dit vraagt van jou dat je meebeweegt met de nieuwe ontwikkelingen en jouw visie op de ander heroverweegt.
Wanneer je dat nalaat groeit onbegrip over en weer.
Jouw woorden komen niet aan omdat ze niet kloppen met hoe de ander is. Het zorgt voor onveiligheid en een gevoel van afwijzing, niet begrepen worden, niet serieus genomen worden door jouw oordeel. Dat is logisch.
De ander op zijn of haar beurt reageert op de niet begrijpende communicatie.
Jouw oordeel over de ander heeft invloed op hoe de ander jou ervaart en hoe je hem of haar geen recht doet.
Een knipperlicht floept aan: niet veilig, niet veilig.

Je kunt jouw oordeel omzetten door de ander echt te ontmoeten en je indruk/beeld te resetten. Kijk eens met andere ogen en sta klaar om jouw mening, jouw oordeel te parkeren en bij te stellen.

Wanneer je blijft reageren uit oude indrukken heb je blijkbaar het idee dat jouw indrukken juist zijn en je oordeel terecht is zodat je bij jouw oordeel blijft. Uiteindelijk blijft er een slagveld met gewonden over waarin niemand tot zijn recht komt, zowel de ander niet als jijzelf.

Klankbord nodig? Neem contact op met Engedi en maak een afspraak.