Dissociatie

DIS treedt op bij ernstige vormen van mishandeling, denk aan isolatie, mishandeling, incest. Het is bekend dat pesten in ernstige vorm DIS tot gevolg kan hebben. Denk ook aan verwaarlozing en zo ook ritueel misbruik.

Zie voor meer informatie bij satanisch ritueel misbruik. 

In de jaren dat Engedi bestaat kwam ook de vraag om hulp in verband met Dissociatieve Identiteit Stoornis (DIS). Ik ben mij in deze problematiek gaan verdiepen, hoe nu de juiste hulp en begeleiding te kunnen bieden. Ook zocht ik contact en samenwerking met behandelaren die bekend zijn met DIS en de oorzaken hiervan, waaronder ritueel misbruik.

Wat is DIS?
Tijdens een symposium hoorde ik een psychiater uitspreken dat dissociatie niet als onderwerp werd behandeld tijdens de studie, velen zijn niet met dit gevolg van (ernstige) trauma bekend. Gelukkig komt er steeds meer oog voor.

Als gevolg van een traumatische ervaring vind er een “aanslag” plaats op je bewustzijn, je geheugen en hoe jij je omgeving waarneemt. Wanneer deze trauma’s vaker voorkomen kan er een verandering in je persoonlijkheid plaatsvinden.

Ook op momenten dat niemand het in de gaten heeft kunnen mensen dissociëren en tegelijk doorgaan met functioneren in het dagelijks leven. Later komt men er achter dat men tijd kwijt is en niet weet wat er gebeurt is. Dit kan enkele uren zijn maar zelfs ook maanden die wegvallen en later als een “gat” worden ervaren in iemands leven. Niet alleen geheugenverlies is een symptoom van dissociatie; ook kun je je erg in de war voelen over jezelf. Je hebt het gevoel op afstand van jezelf te staan. Je wisselt in je gedrag en stemming en de lichaams- en pijnbeleving kan anders zijn.

DIS is een van de meest heftige stoornissen die er zijn en ontstaat door ernstige traumatische gebeurtenissen en al voor de kleuterleeftijd. DIS was eerst bekend onder de noemer meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Door onderzoek weet men dat de meesten met deze stoornis heel jong al ernstige mishandeling kenden.

Bij DIS zie je dat kinderen traumatische ervaringen afsplitsen in hun persoon. Gevoel en beelden die bij deze traumatische ervaringen horen kunnen later vaak fragmentarisch naar boven komen. Deze “vergeten” fragmenten (die deel uitmaken van het grote verhaal) zorgen dan voor veel angst en verwarring.

Deze afsplitsingen kunnen zich zo extreem voordoen dat er meerdere persoonsdelen ontstaan in de persoonlijkheid die vaak ook niets van elkaar weten. Op deze manier worden de trauma’s opgevangen, ondergaan en overleefd.

 

Mis jij wel eens tijd? Weet je niet meer hoe je ergens gekomen bent? Zie je verschillende stijlen kleding in jouw kast en zelfs ook te kleine maten? Durf dit bespreekbaar te maken. Je bent niet gek!

Dissociatie is bij een ieder weer anders en toch zijn er overeenkomsten. Bij Engedi word je niet in een “passend kader” geplaatst. Je bent uniek en jouw situatie is dat ook. Er is wat mij betreft geen handboek die we kunnen volgen aan de hand van de hoofdstukken en de paragrafen… we openen het boek met op de kaft jouw naam.