⚠️ Wanneer je slachtoffer of overlevende bent van extreem geweld en/of satanisch ritueel geweld en misbruik geldt een triggerwarning. ⚠️

 

 

Tekst Fragilewing/Engedi.

Satanisch Ritueel Misbruik 

 

Al in de eerste jaren van het bestaan van de praktijk (sinds 1996) kreeg ik in de hulpverlening te maken met het bestaan van deze vorm van extreem geweld en de gevolgen ervan:

Satanisch ritueel misbruik: Volgens Wikipedia is satanisch ritueel misbruik een "zeer extreme vorm van geestelijk, lichamelijk en seksueel misbruik door satanisten".

Het zijn vormen van misbruik waarover niet veel bekendheid is. Vanwege de heftigheid van hun verhaal, het moeilijk bewijsbare van hun geschiedenis (of heden!) en de inhoud van wat men heeft meegemaakt kan de omgeving soms moeilijk aannemen dat er zulke dingen gebeuren en dat iemand in staat is tot zoveel kwaad. Wanneer je voor het eerst hierover hoort kan het zorgen voor een enorme schok en die is logisch en herkenbaar: "Dit kan toch niet waar zijn? Zeg dat het niet waar is!". Maar bij die schok hoeft het niet te blijven omdat anders ogen en hart uit angst toegesloten blijven terwijl slachtoffers/overlevenden juist alle steun en geloof nodig hebben op hun weg eruit. 

Bij satanisch ritueel misbruik gaat het om zeer ernstige extreme mishandeling wat toegepast wordt door zeer frequente mishandelingen op fysiek, geestelijk en seksueel gebied van heel jongs af aan, binnen rituelen. Ritueel misbruik vindt binnen verschillende culturen en groeperingen plaats en hoeft niet altijd te maken te hebben met satanisch ritueel misbruik. Waar Engedi mee te maken heeft, wanneer het om ritueel misbruik gaat, tot nu toe is deze laatste omschrijving. Het vindt plaats en het gebeurt. Ook in ons land en dichterbij: ook in jouw woonomgeving.

Verschil uitmakend is wanneer bij hulp aan overlevenden gewerkt wordt vanuit de visie en hoop die de God van het Leven geeft over onrecht en duisternis. Deze visie en hoop is onmisbaar wanneer er zoveel lijden en pijn zichtbaar wordt.

Wat speelt er?
Satanisch ritueel misbruik is iets wat door alle eeuwen heen bestaat. Het is een zeer extreme en sadistische vorm van mishandeling van kinderen en volwassenen in groepsverband (ook wel cults of netwerken genoemd), mishandeling zowel lichamelijk, seksueel als geestelijk, vanaf zeer jonge leeftijd; frequent, systematisch, ritualistisch, extreem, sadistisch. Het is terreur, horror, splitsend in de persoonlijkheid, emoties en herinneringen. Incest, seksueel misbruik, verwaarlozing kunnen mede gezien worden als een voorportaal naar deze extreme wereld.
Het vindt plaats binnen alle geledingen van de samenleving, alle lagen en ook binnen de kerk, binnen sekten. Bij uitstek binnen het satanisme wordt gebruik gemaakt van genoemde vorm van mishandeling.

De gevolgen van dit onrecht:
-           PTSS
-           Dissociatie van licht tot zeer ernstig,
-           Lichaamsherinneringen, flashbacks, paniek, intens schrikken
-           Triggers die dagelijks in allerlei normale bezigheden kunnen voorkomen
-           Slaapstoornissen, nachtmerries
-           Gevoel van niet bestaan, er niet zijn, apathisch
-          Eetstoornissen
-           Allerlei pijnklachten
-           Automutilatie
-           Isolement, eenzaamheid
-          Vervreemding van jezelf, vervreemding van je omgeving
-           Schaamte en schuld
-           Suïcidaliteit
-           Jezus, God en alles met betrekking tot de bijbel is omgedraaid in betekenis en in plaats van veilig juist bedreigend.

Er wordt gebruik gemaakt van technieken om een mens te programmeren voor diverse opdrachten. Voor de modewereld, de showbusiness, politiek, de seksindustrie, mensenhandel worden slachtoffers geprogrammeerd om hier als pion uitgezet te kunnen worden voor diverse doeleinden.

Door het misbruik en de mishandeling, de martelingen zelf kunnen er spontaan deelpersonen ontstaan om te kunnen overleven. Dit heet DIS. (Dissociatieve Identiteitsstoornis)
Echter door de diverse technieken zoals: waterboarden, elektroshocks, zeer snel ronddraaien (‘spinning’) op een grote draaischijf, allerlei vormen van marteling, geweld en misbruik worden er ook doelbewust lagen en deelpersonen in de persoon gecreëerd. Deze afgesplitste delen en lagen in de persoon zijn zich niet bewust van de andere delen en kennen vaak niet anders dan de traumatische situatie binnen de cult waar zij worden misbruikt en gemarteld en ingezet in het folteren, misbruiken en doden van anderen. Wij refereren hieraan als DIS 2.0. ofwel, de bewust voor en door de cult gecreëerde DIS, die ten behoeve van de cult wordt ingezet, uiteraard volledig ten koste van de persoon.

Binnen de wereld van ritueel misbruik zijn ook ongeregistreerde baby’s, kinderen. Velen zien nooit het daglicht. Zij worden gebruikt als controle en pressiemiddel voor degenen die buiten de cult in de wereld functioneren. Zij worden gebruikt om gefolterd, misbruikt en geofferd te worden.
Overlevenden van dit geweld die strijden om uit deze hel te komen en ook te blijven, ervaren zeer zware strijd om te leven. Dit wordt bemoeilijkt door onder andere het vaak levenslange gecreëerde isolement en de zwijgplicht.

Goed bedoeld maar ..

Met goede intenties maar zonder de juiste kennis, vaak middels pastoraat, wordt gebeden in de naam van Jezus. Hierdoor is in een aantal gevallen sprake van hertraumatisering omdat de naam van Jezus binnen de cultkringen wordt misbruikt en een geheel andere betekenis krijgt. Vaak is het woord van God niet onbekend voor cult-slachtoffers. Zij hebben via hersenspoeling en programmering geleerd de betekenis van Bijbelteksten volledig te verdraaien. Hiervan is kennis noodzakelijk. Om deze reden gebruiken wij vaak de naam Yeshua.

Draaideur.
Herhaaldelijk komen mensen met dergelijke problematiek bij de GGZ terecht. Echter in de opleiding tot psychiater/psycholoog wordt nauwelijks aandacht besteed aan het fenomeen DIS. Erger nog, het bestaan van DIS wordt vaak ontkend met als consequentie dat er verkeerde diagnoses worden gesteld. 


Wat is nodig:
•          Gebed:
Bidden voor de juiste mensen en een gezond netwerk om hen heen. Voor veiligheid en leren veilig te blijven. Licht en leven, bevrijding en herstel.

•          Praktisch:
Tot hand en voet zijn voor slachtoffers als je die kent, praktische hulp, aanwezig zijn, laten weten dat je er bent en ze niet vergeet. Betrekken bij je leven in de simpele dingen, keertje mee eten, samen iets ontspannends doen. De gewone dingen, want die zijn voor slachtoffers totaal niet gewoon.

•          Financieel:
Geld is voor onze cliënten vaak erg ingewikkeld. De meeste slachtoffers zijn zo beschadigd, ook lichamelijk, dat zij niet kunnen werken. Dat betekent sowieso dat ze heel weinig te besteden hebben.
Daarnaast is de associatie met geld vaak heel naar. Ze zijn vaak verkocht voor geld.
Tegelijk is in de schulden zitten ook moeilijk te verdragen, dus zodra cliënten over financiën beschikken, zijn zij vaak zeer stipt in het betalen. Ze doen er zelf alles aan, maar vaak is er niet genoeg. We doen dit werk voor en met Yeshua, dus ons vertrouwen is in Hem.

Geen vergoeding
Om verschillende redenen wordt hulp bij onze praktijken niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit heeft deels te maken met dat wij eerst en vooral kiezen voor de veiligheid van onze clienten. Zij voelen zich gezien hun geschiedenis van extreem geweld, misbruik, satanisme en slavernij vaak niet veilig door alle controle van de overheid en de instanties.
Veel van onze clienten kunnen door alle opgelopen schade niet meer werken en leven dus van een minimum inkomen.
Om die reden houden wij de tarieven lager dan gemiddeld omdat wij de hulp wel graag toegankelijk willen houden.
Daarom werken we ook met sponsors, die (een deel van de) therapie voor een survivor kunnen sponsoren middels giften.
In een enkel geval biedt WMO uitkomst met een budget.
Een aantal zorgvragers heeft dringend hulp nodig en vindt bij ons de plek waar zij niet gelabeld worden en kennis en ervaring aanwezig is voor hun problematiek.

Hulpvraag

Denk er eens over na om bij jouw kerkelijke gemeente/wakkere-kerk/huisgroep/bedrijf/voor te leggen of zij willen bijdragen in gerechtigheid, een aspect van Gods koninkrijk.

Er zijn ontelbare uren die buiten gesprekken om gemaakt worden maar die door niemand wordt betaald.
Mensen in de naam van Yeshua helpen heel te worden, mens te worden, vrij te worden van schuld en schaamte. En te Leven in vrijheid.
Daarbij is het bij Engedi mogelijk om tijdelijk binnen een geheel verzorgd verblijf te werken aan herstel en bevrijding.

Gezien de ernst en diepte van de trauma’s moge het duidelijk zijn dat deze trajecten heel langdurig zijn dus ook financieel heel kostbaar.
Maar dat zijn deze parels ook meer dan waard!

Helpt u mee?


Voor steun aan Engedi kun je
een gift overmaken ten name van Engedi ovv "Gift" via bank of PayPal. Zie pagina Giften en sponsoring

 

Voor steun voor Fragile Wing ga naar de website www.fragilewing.com

Foto: ruwe diamant

 

Aan degenen die de overlevenden en getuigen zijn van dit soort misbruik en hier de diepe sporen van dragen wil ik zeggen: de weg is vaak lang, eenzaam en zwaar maar er is een weg in en naar vrijheid. Die vrijheid is voor JOU weggelegd.