Als hulp ontbreekt.

 

In mijn praktijk kom ik situaties tegen waarbij een partner of gezinslid specialistische hulp ontvangt.

Hulp die direct of indirect van grote invloed kan zijn op het gezin en/of relaties binnen het gezin.

In een groot aantal gevallen ontbreekt aandacht voor jou als partner, ouder of jullie als gezin. Het zorgsysteem in Nederland biedt hiervoor vaak onvoldoende ruimte. Oorzaken zijn onder andere de wet op de privacy, zorg die uitsluitend gericht is op de patiënt en zijn of haar gediagnosticeerde problematiek. Daarnaast ontbreken mogelijkheden als tijd en geld om aandacht aan de omgeving van de cliënt te besteden.

Dit alles kan leiden tot situaties waarin je elkaar kwijtraakt in de relatie. Je wordt niet betrokken, jouw mening is niet relevant, je wordt niet gehoord. Het gevolg is dat je niet kunt begrijpen wat er met je partner of gezinslid gebeurt. Welke behandeling wordt gegeven? Welke medicatie? Wat zijn de bijwerkingen? Welke resultaten worden behaald? En.. verandert de persoon? Wat zijn die veranderingen? Hoe gaan we SAMEN verder? Kan ik die veranderingen een plaats geven in mijn leven en wat doet het allemaal met.... mij. Daar zit je dan; waar komt JOUW hulp vandaan?

 

Doel van dit blog is dat je jouw verhaal, jouw beleving anoniem kunt delen. Deelname is gratis. Wanneer veel belangstelling blijkt te bestaan, wil Engedi een initiatief ondernemen om hier meer aandacht aan te geven met als uiteindelijk doel dat JIJ gehoord en geholpen wordt omdat JIJ het waard bent.

 

Een initiatief kan, bij voldoende animo, bijvoorbeeld een geplande  lotgenotenbijeenkomst zijn waarin je jouw verhaal kwijt kunt, gehoord wordt en lotgenoten ontmoet. 

Om het overzichtelijk te houden en jou eventueel verder te helpen wil ik je vragen de volgende leidraad aan te houden: 

0 vermeld je relatie met degene die zorg ontvangt

0 je gezinssamenstelling

0 om welke diagnose het gaat

0 woont de persoon thuis?

0 word rekening gehouden met jouw gezinssituatie?

0 word je betrokken? Word je ingelicht over de behandeling?

0 wat zijn de veranderingen/resultaten tot nu?

0 wat betekent dit voor jou?

0 waar loop je tegenaan? Wat mis je en wat juist niet?

0 wat gaat goed?

0 wat kan beter volgens jou en hoe?

0 hoe voel JIJ je?

0 is er iemand voor JOU en zo ja, wat hielp/helpt jou?

0 wat heb JIJ nodig?

 

Insturen kan via het contactformulier of mail. Engedi is gehouden aan de privacywetgeving. 

De informatie dient om inzichtelijk te krijgen waar mensen tegenaan lopen in situaties waar de context van de persoon die hulp ontvangt niet gezien wordt.

Wanneer dit leidt tot een bijeenkomst ontvangt u persoonlijk een uitnodiging.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande merken behoefte te hebben aan een persoonlijk gesprek of ondersteuning dan kan dat op afspraak bij Engedi en via beeldbellen, mail en Whatsapp volgens de aangegeven tarieven

 

Jacques doet hieronder zijn verhaal, uiteraard met naam en context aangepast.